Training "Organiseren en modereren van workshops"

2 Dagen, Nederlandstalig (in Dutch Language)

door Michel Rutgers

Wilt u een succesvolle moderator van workshops worden?
Aandacht voor de organisatie rondom workshops, de workshop technieken en het groepsproces!


Vergroot effectiviteit groepsproces via workshops

Het belang van groepsprocessen binnen organisaties neemt al jaren toe. Het oplossen van een vraagstuk vereist immers niet alleen de deskundigheid, maar ook het commitment van meerdere partijen binnen een organisatie. Het soort vraagstukken kan hierbij sterk uiteenlopen: van het bepalen van een strategie voor de organisatie tot het evalueren van een project.

Een krachtig instrument bij het werken met groepen is het houden van workshops. Hierbij wisselen de deelnemers van een workshop kennis, ervaringen en ideeŽn uit voor het analyseren en oplossen van een vraagstuk. Een goed georganiseerde workshop leidt tot een door alle deelnemers gedragen eindresultaat met een hoge kwaliteit. De workshop maakt immers maximaal gebruik van de kennis en ervaring van alle teamleden.

Een verkeerd georganiseerde of geleide workshop levert een afbreukrisico voor de organisatie op. De deelnemers verliezen dan niet alleen kostbare tijd, maar vaak ook het vertrouwen in een oplossing voor het vraagstuk.

Deze training besteedt aandacht aan drie aspecten:

1.  De organisatie rondom workshops:
Hoe workshops zijn toe te snijden op specifieke vraagstukken in uw organisatie of bij uw klanten.

2.  De Workshop-technieken:
Hoe de technieken bij de uitvoering van de workshops zijn te hanteren.

3.  Het leiden / modereren van een groepsproces:
De rol van de moderator en hoe in te spelen op het gedrag van de groep en individuen bij een workshop

michel_rutgers.jpg (6529 bytes)Michel Rutgers

Drs. Michel Rutgers (1963) is een onafhankelijk project manager en change manager met meer dan 15 jaar ervaring op beide terreinen. Michel leidt en begeleidt veranderingstrajecten.

Hij is werkzaam geweest bij diverse grote profit- en non-profitorganisaties.
 
In de afgelopen tien jaar heeft hij honderden workshops geleid en vele collega's opgeleid in de kunst van het succesvol leiden van workshops.

Daarnaast is hij Prince2 trainer.

Michel is lid van de CMM-examencomissie van EXIN en hij is twee jaar voorzitter geweest van een SPIDER werkgroep.

bullet.gif (868 bytes) Doelgroep

De training is bestemd voor iedereen die binnen zijn of haar werk in groepsverband bepaalde vraagstukken moet oplossen (o.a. projectleiders, teamleiders, analysten, engineers, architecten, lijnmanagers, consultants, quality engineers etc...).

Voorbeelden van vraagstukken zijn:

bullet.gif (868 bytes)Resultaten van de training

Na afloop van deze training is de cursist in staat zelfstandig workshops te organiseren en te modereren. Bij het organiseren doorloopt de docent met de cursisten alle stappen van het voorbereiden, het modereren en het evalueren van een workshop. Deze stappen staan beschreven in een handige handleiding die de cursisten vooraf krijgen uitgereikt.

Het hoge praktijkgehalte van de training levert de cursisten de vaardigheden en kennis om succesvol workshops te modereren. Door de jarenlange praktijkervaring van de docent leren de cursisten hoe workshop-technieken in uiteenlopende situaties succesvol zijn toe te passen.

bullet.gif (868 bytes) Opzet en dagindeling

De twee-daagse training bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt de theorie van het organiseren en het modereren van workshops. De cursisten voeren hierbij ter toetsing van de theorie verschillende praktische oefeningen uit.

In het tweede deel organiseren en modereren de cursisten een workshop. De docent begeleidt hen hierbij en evalueert het proces en het eindresultaat.

Dag 1:
08.30 - 17.30
Dag 2:
08.30 - 1
7.30
Theorie:

Context voor workshops

 • Wanneer wel/niet toepassen?
 • Verschijningsvormen workshops
 • Toepassingsgebieden

Organisatie workshops

 • Voorbereiden workshop met o.a.
  verwachtingen management en selecteren van deelnemers
 • Uitvoeren workshop met o.a.:
  Verschillende fasen bij workshops, soorten workshops, verschillende workshoprollen
 • Nazorg workshop met o.a.:
  Evaluatie eindresultaat, rapporteren eindresultaat

Modereren van workshops

 • Achtergrond en inhoud van de methode
 • Workshop-technieken
 • Opstellen draaiboek voor een workshop

Groepsproces

 • Rol van de moderator
 • Rol van de groepsleden
 • Inspelen op gedrag van de groep
 • Valkuilen van een workshop

Afwisseling van deze theorie met verschillende praktische oefeningen.

Praktijkdag:

Voorbereiden workshop

De cursisten krijgen de opdracht een workshop te organiseren. Hiervoor moeten zij zowel een plan van aanpak voor de workshop opstellen (de organisatie rondom de workshops) als een draaiboek (de te doorlopen stappen tijdens de workshop).

Modereren workshop

De cursisten presenteren het plan van aanpak en draaiboek, waarna zij hun eigen workshop ook echt gaan modereren. De overige cursisten fungeren hierbij als de te leiden groep.

Evalueren workshop

De docent evalueert samen met de cursisten het plan van aanpak, draaiboek en de wijze waarop de workshop is gemodereerd. Hierbij geeft de docent praktische tips voor verbetering.

 

De oefeningen worden afgewisseld met extra theorie.

 

bullet.gif (868 bytes) Cursusmateriaal

De cursist krijgt tijdens de training uitgereikt:

bullet.gif (868 bytes) Prijs

Prijs:
EUR. 995,- (exclusief BTW). Indien meerdere cursisten van dezelfde organisatie zich tegelijkertijd inschrijven, bedraagt het cursusbedrag voor  overige cursisten EUR 895,- (exclusief BTW). SPI Partners behoudt het recht om per cursus het maximum aantal deelnemers per organisatie te beperken tot vier.

bullet.gif (868 bytes) Cursusvoorwaarden (betaling en annulering):

SPI Partners beslist ten laatste 15 kalenderdagen voor aanvang van de cursus of deze definitief doorgaat, danwel geannuleerd zal worden. Bij annulering door SPI Partners hebben deelnemer en SPI Partners geen verplichtingen jegens elkaar.
Bij doorgang van de cursus wordt de factuur voor de cursus door SPI Partners gedateerd en verzonden 14 dagen voor aanvang van de cursus. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.
U kunt schriftelijk (of per e-mail) annuleren tot 15 dagen voor aanvang van de training. De annuleringskosten bedragen EUR 100,-. Vanaf 14 dagen voor aanvang van de training is het gehele cursusbedrag verschuldigd. Een deelnemer die verhinderd is, kan zich tot de ochtend van de eerste cursusdag laten vervangen door een collega.

bullet.gif (868 bytes) Registratie

U kunt zich aanmelden via web-registratie:

Web-Registratie:

Vul het Web-Registratieformulier in

bullet.gif (868 bytes) Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ons bellen. Voor inhoudelijke vragen over de cursus kunt u direct met Michel Rutgers contact opnemen.

*+*  
Tel: +31 40 248 98 22
Fax (Courses): +31 40 266 86 66
Email: info@spipartners.nl, Web: http://www.spipartners.nl.
Michel Rutgers (docent)
Tel: +31 (0)655 815 879,
Email: michel.rutgers@spipartners.nl